Teenused

Meie teenused peavad Teile tooma tulu

Erinevate standardite nt. EMAS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 50001, CE märgi, PEFC ja FSC standardi protsesside nõustamine. Kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2015 juurutamine.

ISO 9001, ISO 27001 jt. standardid

ISO 9001:2015 standardi  juurutamisel ja protsesside kirjeldamisel  kasutame võimalusel BPMN 2.0 (Business Process Modelling Notation)  äriprotsesside modelleerimiskeelt.

ISO 9001 kirjeldab nõuded kvaliteedijuhtimissüsteemile juhuks, kui ettevõte:

Kas Te kavatsete juurutada süsteemi nii, et see tagaks Teie ettevõttele edu ja kasu?  Jätkusuutliku ettevõtte eesmärks saab olla juurutada toimiv kvaliteedijuhtimissüsteem.

Kas sina tead:

Tulemuseks on kvaliteedisüsteem, mis on juurutatud toimiva ettevõtte põhimõtetel ja välistatud on mõttetu bürokraatia.

Vaata juurutamise protsessi täpsemalt blogist ISO 9001 juurutamine

Keskkonna-juhtimissüsteemi ISO 14001:2015 või EMAS juurutamine

EMAS (Eco – Management and Audit Scheme) on Euroopa Liidu keskkonnajuhtimissüsteem. EMAS kujutab endast ettevõtte tegevusest tuleneva keskkonnamõju kontrollimist, vähendamist ja ennetamist.

Kui majanduslik edu sõltub paljuski ettevõtte eesmärkidest, siis pole midagi uut ka keskkonnaeesmärkides. Ettevõttes tuleb leida need keskkonnaalased tegevused, mis on keskkonna suhtes  vastutustundlikud.

Ei saa teostada investeeringuid, mis tulu ei too. Keskkonnamõju vähendamiseks on olulisel kohal keskkonnaalane seire ning sellega kaasnev jälgimise ning mõjutamise võimalus.

Keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001:2015 ja EMAS süsteemi oluline osa on nõuetele vastavus – seadusandlus. Selle süsteemi juurutamiseks on kasulik kaasata konsultanti kuna peamine sisu hõlmab oluliste keskkonnaaspektide määratlemist ja protsesside käsitlemist. Oluliseks teemaks on vähendada mõju keskkonnale.

Märksõnad:

Infoturbe juhtimissüsteemi ISO 27001:2022

ISO 27001 standard määratleb üldnõuded infoturbe meetmetest. Infovara võib olla ettevõttes nii digitaalsel kui ka paberkandjal. Infoturbe standardi nõuded puudutavad vähemalt järgmisi valdkondi, mida me süsteemi juurutamisel käsitleksime:

Kõige olulisem on ettevõttes määratleda infoturbe põhimõtted ja eesmärgid, mida soovitakse saavutada. Täpsemalt ISO 27001 juurutamise protsessist ja nõuetest küsi julgelt informatsiooni.

Meil on suurepäraseid kogemusi infoturbe juhtimissüsteemide juurutamisel ning täpsemalt vt. referentsidest avalehel.

CE märk ei tähenda - "China Exporti"

Kui soovite oma tooteid turustada Euroopa Liidu liikmesriikides ehk Euroopa majandusruumis (k.a Eesti), peavad tooted vastama EL direktiivi nõuetele, mida märgistatakse CE märgiga.
Milliseid tooteid direktiivid hõlmavad? 

Tähtsaimad tootevaldkonnad, mis vajavad CE-märgistust, on:

CE-märgistus seondub toote füüsiliste nõuete ja ohutusega mitte niivõrd toote välise kvaliteediga.
CE-tähistus informeerib klienti, et toodet on kontrollitud ning see vastab vastavatele tootestandarditele.

Kuidas me aitame tootele CE märki saada? Selleks et saada luba või ka ise märgistada tooted CE märgiga on vaja läbida järgmised sammud:

Millest koosneb tootmise tehniline dokumentatsioon?
Toote tehniline dokumentatsioon:

ISO süsteemi auditeerimine ja siseauditi teostamine

Juhtimissüsteemide standardi kohustuvad ettevõttes teostama regulaarselt nõuete vastavushindamise kontrolli. Süsteemi auditeerimist teostvad akrediteeritud asutused ja nemad ei tohi jällegi nõu anda ja konsulteerida. Ettevõte võib tellida siseauditi teostamiseks eksperdi nt. 1iso meeskonna, millega kaasneb kindlustunne, et siseaudit on professionaalselt teostatud.

Siseauditi teostamist on soovitav teha aasta alguses, kus saab ülevaadata eelmise aasta tulemused ja uute eesmärkide püstitamise.

ISO süsteemide siseaudit võib koosneda:

Tulemuseks on kirjalik raport olukorra analüüsist koos reaalsete soovitustega ning vajadusel ka rakenduste elluviimisega. 

Töötervishoid ja tööohutus ISO 45001:2023


Eesmärgiks on anda juhiseid ja soovitusi kuidas luua ja tagada ettevõttes ohutu ja hea töökeskkond. 

Ettevõtte eduka toimimise alus on motiveeritud ja lojaalsed töötajad. Kuni teatud piirini on peamiseks motivaatoriks palganumber, sellest edasi mängivad järjest tähtsamat rolli ka muud tegurid, sh. igapäevane töökeskkond, milles töötaja oma tööülesandeid täidab. Töötaja jaoks on oluline tunda, et temast hoolitakse – kui tööandja üldse ei näe selle nimel vaeva või pingutab üksnes „linnukese” pärast, siis ei peaks olema üllatuseks hea töötaja lahkumisavaldus.

Terve töökeskkond tähendab õnnelikke ja rahulolevaid töötajaid, kellega koos saab saavutada ettevõte edu. Riskianalüüs on üks komponente, mis on vajalik teostada ning seda soovituslikult Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuuri riskihindamise juhendmaterjalide alusel.

ISO 45001:2023 Juurutamise eesmärgiks on ettevõtte tööohutussüsteem panna toimima ning viia see vastavusse standardi ISO 45001:2023 nõuetele.

Ohutus ja tervis on igaühe mure. Need on vajalikud eelkõige töötajale kuid ka tööandaja saab sellest kasu. Tervislik töökeskkond on iga eduka ettevõtte strateegia lahutamatu osa.

Me loome Teile tulevikku

On oluline mõista, et jätkusuutlikkus on pidev töö nii ise enda, töötajate kui protsessidega.

Liitu meie suurepärase kliendibaasiga sest enamus meie klientidest on ettevõtluse eeskujuks.

Meie nõustatud ISO 9001, FSC, AQAP 2110, EN 1090 jt. standardiga ettevõtted

Võta ühendust

Meie professionaalne meeskond leiab sobilikud lahendused igas valdkonnas. Juhtimissüsteem ettevõttes on väga heaks tööriistaks ning kasuta seda võimalust.

Sepapere OÜ
Registrikood: 12579718

Sepapere tn 1, Tallinn Harjumaa 13516