TÖÖANDJA BRÄND

Kuidas luua tööandja bränd

Tööandja brändi arendamise eesmärk on olla tuntud ja teatud tööandjana ning ikka selleks, et värvata parimaid talendte ja hoida töötajaid. Inimesed ei usalda enam puhast reklaami, vaid lähtuvad tööandja brändi mainest ja usaldusväärsusest. Seetõttu peab selle lugu olema inspireeriv ja usutav. Lugu, mida räägivad ja kehastavad kõik selle liikmed. Ükskõik, mis vormis, kanalis või kujul. Ettevõtte maine tööandjana on tugevas korrelatsioonis ettevõtte kasumlikkusega. Uuringud on kindlaks teinud, et tugev tööandja bränd võimaldab maksta madalamat palka.  Tööandja bränd ja tugeva persoonibrändiga inimesed on tugeva oragnisatsioonikultuuri ühe ja sama mündi kaks külge. Tööandja brändingut seostatakse tihti vaid värbamisega, et leida meeskonda õiged inimesed. Tegelikkuses on tööandja brändi kaalukam sihtrühm kindlasti olemasolevad töötajad. Organisatsiooni konkurentsieelise loovad brändisaadikud, kes on  kirglikud,  kõneisiku rollis ja suure tegutsemisvalmidusega.

Oleme heaks partneriks ettevõtetele järgmiste teenustega

Tänane ühiskond ei vaja lihtsameelseid ühetaolisi reklaamloosungeid, vaid 21. sajandi kliendid soovivad siduda end organisatsiooniga ja soovivad osa saada ehedast, kvaliteetsest, kirega tehtust ja millestki, mis on usaldusväärne. Üks suurepärane ja väga paljuski kasutamata viis seda teha on kaasata töötajaid, kliente ja koostööpartnereid brändisaadikuna. Selleks, et töötajatest saaksid brändisaadikud, tuleks tööandjal esmalt väga selgelt välja tuua väärtuspakkumine töötajatele. Win-win-olukord saab tekkida alles siis, kui tööandja väärtuspakkumine sobib ka töötajale ning koostöö ja tegemiste aluseks on ühised väärtused.  Pakume süsteemset ja terviklikku lahendust, sest see tagab alati tulemuse.

Visiting HR ehk mobiilne ekspert kontoris. 

Pakume eksperdi teenuseid nii ühekordsete kampaaniate, kui igapäevase tööandja brändingu korraldamiseks – näiteks ekspert üheks päevaks nädalas meeskonda. Parim võimalus võimalus värskete ideede saamiseks, et mõistmaks  puuduoleva kompetentsi vajadus ning kuidas jõuda üheskoos paremate tulemusteni. Aitame leida parimaid lahendusi, kuidas muuta tegevused efektiivsemaks ning ühtlasi jõuda oma brändiga järgmisele tasemele! 

Brändisaadikute koolitusseminar. 

Brändisaadikut võib defineerida kui organisatsiooni fänni, kõneisikut, kes töötab organisatsioonis, mis kannab samu väärtusi nagu ta ise ning tegutseb suure kire ja tegutsemisvalmidusega. Lisaks on ta usaldusväärne teabeallikas, kes ka usub organisatsiooni väärtuspakkumisse ja suhtleb klientide või avalikkusega nii isiklikult kui ka sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Koolitusseminaril räägime brändisaadikute olemusest ning vastame küsimustele – kuidas ja mida ning miks üks organisatsioon peaks teadlikult brändisaadikuid kaasama. 

Brändisaadikute koodeksi väljatöötamine ja juurutamine organisatsioonis. 

Fakt on see, et brändisaadikte teadlik kaasamine loob organisatsioonile konkurentsieelise. Milline on protsess ja millised kaasamistegevused aitavad lahti mõtestada ja paika panna igale organisatsioonile vastava brändisaadikute koodeksi. Koodeksi, mis on reaalselt väärtust loov, mitte deklaratiivne. Aitame luua süsteemi!

Eduka enesejuhi koolitusseminar. 

Eesmärk anda praktilisi näpunäiteid enese teadlikumaks juhtimiseks. Iga meeskonnaliige on enesejuht, kas lihtsalt hea või väga hea. Tulemusi saavutatakse alati koos meeskonnaga ning edu sõltib iga meeskonnaliikme enesearengust ja oskustest iseennast juhtida. Iga maisi kasvatav talumees teab, et kui ta oma maisi piisavalt väetab, saab ta suurema saagi. Kui tahate saada paremaid tulemusi, tuleb ka iseenda mõtlemisele anda lisatoitu. 

Kui tööandja bränding täidab töötajate vajadused ja toob autentse sisu nähtavaks, siis vahendid, mida turundusse paigutatakse ei ole mitte kulu, vaid investeering.

Loe brändisaadikute teemalist artiklit SIIT.

Loe tööandja brändi ja persoonibrändi teemalist artiklit SIIT.

Edukat investeerimist nii organisatsiooni, kui ka meeskonnaliikmetesse! Kaasa eksperte.

Jaga postitust

Teised artiklid