ISO 9001 juurutamine

ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 ja teiste juhtimissüsteemi juurutamisel ei pea ilmtingimata kaasama konsultanti. Alati võib standardit jälgides nõuded täita ka ettevõttes iseseisvalt.

Kui Teie auto plokikaase tihend on väsinud ja vajab vahetust, siis pole ju keeruline see ise korda teha. Mis võib olla aga tulemus, kui Te seda ise teete? Kui palju “vaba” aega Te selleks kulutate?

Toon välja olulisemat ISO 9001 standardi juurutamise teemad ning märgin kohe ära ka, et juurutamisel järjekord ei pruugi olla oluline.

Riskide kaardistamine

Mõistlik on grupeerida kõigepealt riskid teemadeks ehk siis mõelda, mis teemad ettevõtte tulemuste saavutamist mõjutavad. Näiteks võiks nendeks olla finantsilised riskid, tellimuse täitmisega seotud riskid, personliga seotud riskid jne. Kindlasti tuleb arvesse võtta ettevõtte siseseid kui ka väliseid riske. Välised riskid võivad olla ka poliitilised sest me ei tea mida meie valitsus võib kokku keerata. Riskide hindamiseks on koostatud ka standard ning kasutage abimaterjalina EN 31010 Riskijuhtimine.

Teemade väljaselgitamise järgselt koostage riskidest register. Näiteks personali teemadega võib olla seotud väga palju erinevaid riske. Teil võib olla oluliste oskustega ainult üks töötaja või isegi kui on kaks töötajat, siis mis juhtub kui nad üheaegselt haigestuvad või kui lahkuvad töölt? Samuti võib olla üheks riskiks, et töötajaid ostetakse konkurentide poolt üle. Samuti võib olla töötajad, kes lähevad oluliste andmetega konkurendi juurde või tevad ise oma ettevõtte. Teil tuleb hinnata neid riske. Oluline on välja tuua riski suurus ning määratleda, mis on kriitiline risk ja mis ei ole. Kriitilistele riskidele tuleb määrata kindlasti tegevuskava riskitaseme vähendamiseks.

Kui Te ise olete võtnud ette ISO 9001, ISO 14001 või muu juhtimissüsteemi juurutamise, siis hinnake riske põhjalikult sest see on alustala kogu süsteemile.

Eesmärkide püstitamine ISO 9001 mõistes

Sellel teemal ma pikemalt ei peatu sest seda punkti kirjeldan blogis “Miks ja milleks mõõta”

Personal

Personalil on ettevõttes alati kandev roll ja üks olulisemaid ressursse. Küsimus on ainult selles, kui oluliseks pead sina oma personali ja selle arengut.

Alustame sellest, et ettevõttes peaks määratlema, mis oskused, kompetentsid on vajalikud, et ettevõte saaks toimida parimal viisil. Kindlasti on oskusi, mis on ettevõttes elementaarsed või pole olulised.

Meie keskendume peamistele kompetentsidele milleta ettevõtte tulemused on ohus, kui need puuduvad. Seega võivad oskused olla seotud seadmetega, tööprotsessidega jne. Kaardistame need vajalikud kompetentsid.

Kuidas me ettevõtte töötajaid arendame või kaasame ettevõtte protsessidesse? Kas töö tegemine on midagi muud kui raha teenimine? Töötajad ei taha teha pikemas perspektiivis tööd ainult sellepärast, et teenida juhile kasumit. Pead mõtestama lahti, mis on töötaja roll ja kuidas töötaja on protsessi oluline lüli. Kui sa töötajaid ei kaasa protsesside tulemuslikkuse parendamisse, siis on nad lihtsalt robotid ja sa oled pidevalt hädas. Sellisel juhul töötajad ei tee korralikult tööd või lahkuvad ettevõttest.

Tasub kindlasti läbi lugeda Alar Ojastu raamat, mille kohta ta ütleb „Ratsionaalne emotsionaalsus” on ennekõike raamat tulevikku vaatavale juhile ja ettevõtjale, kuid on ühtlasi kasulik lugemine kõigile, keda huvitab, kuhu organisatsioonid liiguvad ja kuidas iga üksikisiku heaolu on seotud kogu kollektiivi kasuga.

Eestvedamine ISO 9001 kontekstis

Kui organisatsiooni edu või kvaliteet sõltub suurel määral seal töötavate inimestest, siis inimese mõtlemine ja käitumine sõltub tema mõttemaailmast. Töötajate suhtumise ja mõttemaailma muutus ei tule ettevõttes üleöö ega ühe koolituse tulemusel.

Liider ehk eestvedaja ei ole kerge olla, kui seda emapiimaga pole kaasa antud. Liider ei ole ainult ettevõtte juht vaid iga töötaja kes on eeskujuks oma tegemistega teistele. Kui liider ei käitu eestvedajana, siis liidripositsioon loob ettevõttes rohkem kahju kui kasu.

Kõiges, mida juht tahab, et tema meeskond teeb peab ta olema esmalt ise eeskujuks. Seda me teame kõik, et töötajad ei käitu mitte  liidrite sõnade järgi vaid ikka tegude järgi.

Töötajad jälgivad ka juhi (liidri) tuju! Nad peegeldavad seda kaastöötajatele ja ka klientidele! Seega lisaks sellele, et juht peab oskama juhtida protsesse ja inimesi, peab ta oskama juhtida ka oma tuju.

Kontrollküsimus sinu ettevõttes, kas meie töötajates on rohkem õhinat või ohinat? Kes mäletab multifilmi “Oh ja Ah” see teab, millest jutt.

ISO 9001 juurutamise peamised vead

Blogi jätkub mõne aja pärast

Jaga postitust

Teised artiklid