Me kõik teame, milleks on loodud rahvusvaheline standard ISO 9001. Selles loos räägime standardist, kui tööriistast. Igal töömehel on tööriistad ning mida kvaliteetsemad, seda paremad on lõpptulemused. Tean oma pikaajalisest kogemusest, et kui parimad tulemused tekkivad ikka siis, kui kõik ISO tegevused on rakendatud.  

 • Kas oled mõelnud, mis on EDU ja kuidas seda saavutada?
 • Kas sinul on rohkem ambitsioone, kui olla Eesti TOP 100 ettevõtte seas?
 • Kui “jah”, siis kindlasti teed sa midagi teistmoodi, kui tavalised ettevõtted. Kindlasti ei saa rääkida sellest, et sul on lihtsalt vedanud.

Olen teinud statistikat ning erinevates sektorites Eesti TOP 100 ettevõtete seas on pooled firmad juurutanud ISO 9001 või muu juhtimissüsteemi. Miks väga paljud ettevõtted juurutavad standardi nõuded pealiskaudselt ja kasutavad seda lihtsalt paberi näitamise pärast? Paneb mõtlema!

Kui te elate majas, kas teeksite midagi teisiti, kui saaksite uuesti maja ehitada? Kas nüüd kujutate ette oma ettevõtet ja mida sellega teeksite?

Äriga on sama teema – kõige tähtsam on, kui teil  ettevõtte juhina on selge pilt ja siht.

Võtmeküsimus on teada, mida ettevõte soovib saavutada ja mida kinni püüda.  Juhina tuleb peas kustutada mõtlemine – ma ei saa seda. See segab teil saavutamast seda, mida soovite.

Kui te mõtlete, et ei saa hakkama või ei saa endale seda lubada, siis Teil on õigus!

 • Kui mõtlete juhina, et mida ma siis tegema pean?  Vastus on väga lihtne.
 • Mis on sinu ettevõtte visioon, kuhu tahad jõuda?
 • Pane siht kirja, samuti eesmärgid ja soovid.  See on selge pilt, kuhu ettevõttega liigume ja mis tulemust tahame.
 • Kui sa ei keskendu kindlatele tegevustele ja pole fookust, siis tulemust ei saavuta!

Jõudsime selle teemani, et kuidas püstitada eesmärke. Jätame siiski selle teema hetkel vahele ja keskendume praegu mõõtmisele ehk seirele. Ära unusta, mida saad mõõta saad ka juhtida!

Mida inimesed ootavad juhilt:

 • suunda
 • eesmärgistatust
 • tunnustust

Juhi roll on mõista, et mõõta tuleb seda, mida tahan muuta. Reeglina paremuse poole.  Muutused aitavad parandada ettevõtte tulemusi.  

Võib alati tekkida mõte, et mida  annab mõõtmine? Ma tegutsen ettevõttes nii hästi kui võimalik. Kui keegi on tulemuste saavutamises süüdi, siis on selleks majanduslik olukord,  konkurendid, Trump või Putin jne. Kui sa usud veel ka täna, et tulemuste saavutamiseks piisab “kõhutundest”, siis lase vanaviisi edasi.

Kuidas aitab seire minu ettevõtet siin paremaks?

Ei ole keeruline mõista, et kui tead, mis on ettevõttes täna tegelik seis,  siis on võimalus tulemusi parandada.

Võiksime siinkohal nimetada mõõdikuid tähendusega KPI (key performance indicator – tulemuslikkuse võtmenäitajad, võtmemõõdikud).

KPI-d iseloomustavad märksõnad:

 • ettevõttele väga olulised mõõdikud
 • seotud ettevõtte eesmärkidega
 • näitab, kuidas meil läheb
 • saame langetada olulisi otsuseid

KPI-de väljatöötamisel peaks teie meeskond  mõistma, millised on teie organisatsiooni eesmärgid, kuidas plaanite nende saavutamist ja kes saavad tegutseda ning ka vastutada. See peaks olema korduv protsess, mis hõlmab dialoogi juhtide ning töötajatega. Töötaja peab mõistma, kuidas tema panus aitab kaasa KPI tulemuslikkuse saavutamisele.

Näiteid:

Visioon Eesmärk KPI KPI eesmärk Tegevused Tähtaeg Vastutaja
Olla Eesti turul kõige kasumlikum xxx teenuse pakkuja. Kasvatada müüki 2020 aastal 20% võrreldes eelmise aastaga. Kuine müügi-tulu 20 000 Eurot Koostada konkreetne turundusplaan koos meedia plaaniga. Palgata tööle 2  müügispetsialisti 1veebruar 31 märts Tegevjuht         Müügijuht
  Väljastatud kauba reklamatsioonide puudumine Kaebuste arv 0 viga Soetada defektroskoopia.
Pakendite automaatne kaalumine ja häire andmine
31jaanuar 1märts Tootmisjuht   Tootmisjuht
  Viia müük üle interneti keskkonda Internetist ostude maht 30% kogu käibest Luua lihtne ja selge ostukeskkond. Ostukeskkonna tutvustamine kliendibaasile 1 mai Müügijuht
  Leida täiendavalt 3 edasimüüjat Edasimüüjate arv/käive 10 tk 20 % käibest Kohtuda vähemalt 3-e Eesti   x valdkonna müügikettide juhtidega. 31 märts Müügijuht

Mõõdikud, mis toetavad veel müügi ja kasumi jälgimist:

 • Klientide lojaalsus (%)
 • Kliendi ostu suurus (EUR)
 • Brutomarginaal (EUR)
 • Hinnapakkumiste ja tellimuste suhtarv (%)
 • jne

Ettevõttes on küll kasum üks olulisi näitajaid, kuid ei tasu unustada, et kasumi saamiseks ei piisa ainult käibe tekitamisest võimalikult väikse kulubaasi arvelt. See ei pruugi olla jätkusuutlik ja ei ole midagi erilist, miks kliendid peaks just sinu ettevõtet eelistama.

Ettevõtetes on mitmed asjad olulised ja seega tuleb püstitada eesmärke ja tegevusi mitmel rindel nagu näiteks:

 • IT (servicedesci keskmine lahendamise kiirus, eesmärkide täitmise %, rahulolu personali poolt IT-ga jne
 • Ladu (laomaht, toodete ringluskiirus, vigade arv väljastamisel jne)
 • Ost (hilinenud kauba päevade määr, heakskiidetud partnereid jne
 • Personal (koolitustunde töötaja kohta, personali voolavus, isiklike eesmärkide täitmise määr jne)
 • jne

Lisaks võime võtta lihtsa näite, kus jälgime ressursi kasutuse efektiivsust. Ressursiks võib olla inimene, seade, energia (erinevad liigid).

Kuidas me ressursi kasutuse efektiivsust mõõdame? Näiteks mitu minutit reaalselt ressurss töötas, mitu ühikut tootis jne. Olen veendunud, et ettevõtetes töötavad ressursid alla 50%- se efektiivsusega. Kui Teil töötavad ressursid aga 75% efektiivsusega, siis olete juba midagi teinud väga hästi.

Kokkuvõtteks.

Ärge kartke püstitada eesmärke, püstitada mõõdikud mida seirata. See annab Teile suuna ja Te olete konkurentsivõimelisemad ning arenete paremuse poole sest muidu kobate pimeduses ringi.

ISO 9001 ja teised juhtimissüsteemid peavad toetama ettevõtte juhtimissüsteemi, seega kasutage neid tööriistu targalt!

Mõõdikute kohta saab infot näiteks selliselt lehelt

Comments are closed.