Kas 10 000 eurot on kulu või investeering ISO standardi juurutamisel?

Ettevõte, kes otsustab juurutada 2000 euro eest ISO standardi juhtimissüsteemi peaks endalt küsima, mis ma saan selle raha eest? Kas sellest mingit kasu ka saan?

Tark inimene teeb otsekohe seda, mida rumal teeb lõpuks – (Baltasaar Gacian filosoof).

Mida ma siis saan ISO standardi juurutamisel selle raha eest?

Kas mind huvitab, et keegi aitaks fabritseerida dokumendid, millega oleks võimalik läbi viia sertifitseerimine? Võib-olla tõesti.

Kas ma julgen vahel endalt küsida, mida ma teen valesti? Kas ma julgen küsida abi või ma tean ise kuidas  juhtimissüsteem peaks ettevõttes toimima.

Kui nii läheneda juhtimissüsteemile, siis ongi see kuluprojekt, mitte investeering.

Kuidas aga juhtimissüsteem võiks mind ettevõttes aidata? Miks konsultant ei tee seda 2000 euro-se projekti korral?

Põhjuseid on mitmeid. Esmalt ei pruugi konsultandil olla reaalseid coachingu kogemust ja ettevõtluse reaalset tausta. Teine põhjus võib olla see, et oled ise soovinud lihtsat juhtimissüsteemi juurutust aga mitte väärtust pakkuvaid lahendusi.

Kuidas ma saaksin ikkagi ISO standardi juurutamisest kasu ja mis oleks investeering?

Soovitused ISO standardi juurutamisel

On kaks asja mida pead tegema. Esiteks küsi endalt: “Mida ma tahan saada?”

  • kas ma soovin parandada ettevõtte juhtimise kultuuri
  • kas ma soovin püstitada mõõdikud, millega jälgida juhtimissüsteemi efektiivsust
  • kas ma soovin, et minu protsessid oleks ettevõttes visualiseeritud
  • jne

Teine küsimus on: “Mida konsultant saab mulle pakkuda ning kas see, mida mulle pakutakse aitab minu ettevõttel järgmisele tasemele areneda?

Eestis on reeglina juhikeskne ja autoritaarne juhtimise kultuur, kus kaasamist on napilt.

Liialt vähe pööratakse tähelepanu töötajate arendamisele ja meeskonnatööle ning ettevõtetes on arenguruumi strateegilises planeerimises ja ärianalüüsi elluviimisel. Konsultant peab olema selleks valmis.

Kuidas tunda ära juhtimissüsteemi juurutust, mis ei anna lisandväärtust ning tekitab ainult ettevõttele kulu? Vastates sellele küsimusele, toon lihtsa näite.

Kõik juhtimissüsteemi standardid sisaldavad ühte nõuet: “Organisatsioon peab sisse seadma

eesmärgid juhtimissüsteemi asjakohaste talituste, tasemete ja protsesside jaoks.”

Nüüd on küsimus, kas konsultant saab sinu eest püstitada ettevõttes eesmärke?

Vastus oleks “jah” ja “ei” sest kõige tähtsam on ettevõttes tulu teenimise seisukohalt püstitatud eesmärgid ja selle juures tegevused.

Kui sul pole konkreetseid eesmärke, siis pole sul ka kirge kuhugi jõuda ning midagi saavutada. Sa võid küll proovida ja kasutada õnne kuid ühel hetkel avastad, et oled maoni mädas!

Sellest kõigest jõuan järgmistes blogides täpsemalt kirjutada.

Oluline

Mis on ettevõttes järgmisena (peale eesmärkide) üks tähtsamaid teemasi? Mõtle korraks oma ettevõtte äriprotsessile.

Kahtlemata on väga oluliseks eduteguriks ressursid ja nende kasutus. Kas oled teadlik, mis on sinu ressursid? Kindlasti on nendeks töötajad, kuid mitte ainult. Meie roll on aidata neid kaardistada.

Mida sina täna teed, et ressursid töötaks efektiivselt?  Kui efektiivselt need toimivad? Me peame oma ressursse ja efektiivsust mõõtma. Mõtleme tihti sellel et inimressursi efektiivsust ei saa mõõta. Reaalne elu on aga see, et alati saame mõõta ressursi efektiivsust ning ka juhtimissüsteemi standardid eeldavad meilt seire tegevusi.

Juhtimissüsteem ettevõttes võiks olla  arenev süsteem, mis aitab olla edukas  ja veelgi edukam, kui täna oled. Kui soovid olla edukas, siis püstita ka vastav lähteülesanne konsultandile. Vastasel juhul võidakse juurutada Teile ettevõttes süsteem, mis arvestab ainult standardi lakoonilisi nõudeid  ja  nende kirjeldamine ei anna teie ettevõttele lisandväärtust.

Iga ettevõte sooviks teenida 10 000 euro-se investeeringuga järgmisel aastal juurde vähemalt samapalju tulu kui 2000 euro eest 0 eurot tulu. Mis võib olla sinu soov?

ISO standardi sertifitseerimise asutused:

Bureau Veritas Eesti OÜ

BM Certification Estonia

TUV Eesti OÜ

jne

Vaata meie erinevaid teenuseid

Jaga postitust

Teised artiklid